பிரசுரங்கள்
புலிகளின் புதல்வர்கள்

ஆசிரியர் : பா.விஜய்

பக்கங்கள் : 152

Price:
விலை : ரூ 275.00

Quantity :

இந்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும்
1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகம் எப்படி இருந்தது என்பதை நூலாசிரியர் அரிய தகவல்களுடன் நூலாக வடித்துள்ளார்.பிரம்மாண்டமான களத்தை பிரம்மாண்டமான வார்த்தைகளால் நூலாசிரியர் எளிமையான முறையில் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் வெளியிட்டிருப்பது நூலுக்கு மேலும் சிறப்பை அளிக்கிறது.கரிகாலனைப் போன்ற தொலைநோக்கு சிந்தனையுடைய மன்னர்கள் மற்றும் இந்திர விழாவை பற்றியும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.வரலாற்று நடப்புகளை தெரிந்துகொள்ள விரும்பும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இந்நூல் மிகுந்த பயனளிக்கும
Your Cart
Cart empty
 x